📖TUẦN LỄ HƯỞNG ỨNG HỌC TẬP SUỐT ĐỜI 2023

TUẦN LỄ HƯỞNG ỨNG HỌC TẬP SUỐT ĐỜI
           Thực hiện kế hoạch số 38/VHTT&TT-PGD&ĐT, ngày 6/10/2023 Nhà trường – Liên đội – Thư viện Tổ chức “NGÀY HỘI ĐỌC SÁCH” và phối hợp với Thư viện tỉnh Lâm Đồng tổ chức đọc sách hưởng ứng “Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời” năm 2023.

          Thông qua “Ngày hội đọc sách” và Hưởng ứng Tuần lễ học tập suốt đời, nhằm tiếp tục đẩy mạnh phong trào học tập sâu rộng trong nhà trường. Qua đó, giúp nâng cao nhận thức về năng lực tự học trong kỷ nguyên số; tăng cường trách nhiệm và huy động được sự quan tâm, tham gia tích cực của các cấp chính quyền, các ngành, các tổ chức, đoàn thể, lực lượng xã hội trong việc tận dụng các nền tảng công nghệ, xây dựng, cung ứng các kênh và công cụ học tập suốt đời đa dạng, đáp ứng nhu cầu học tập của người dân; đặc biệt là yêu cầu xây dựng năng lực tự học trong kỷ nguyên số góp phần triển khai thành công phong trào thi đua “Cả nước xây dựng xã hội học tập, đẩy mạnh học tập suốt đời giai đoạn 2023-2030”.

         Các hoạt động thiết thực đã được tổ chức: Đọc sách tại xe lưu động của Thư viện Tỉnh Lâm Đồng, tổ chức trò chơi đố vui…

         Tuần lễ học tập suốt đời sẽ diễn ra từ ngày 2/10 đến ngày 8/10 năm 2023 với sự tham gia của toàn thể CB-GV-CNV và toàn thể các em đội viên tham gia.

          Hãy cùng nhau hưởng ứng tuần lễ này bằng tinh thần học tập nhiệt huyết, cùng chia sẻ những kiến thức mới và cùng nhau thi đua quyết tâm học tập suốt đời.

          Sau đây là một số hình ảnh của buổi ngoại khoá:

z4781317675903_1a7a971d92a7b085d9217a7ea8c86939

z4781317662050_dbc0f033e03332e2208b53cc0aae44c0

z4781317668311_35eeefb0203382f0631eca75945c5dc2

z4781317666679_236e235dd8640eed34c1bb54ba6809f8

z4781317667895_46199386518ba0a49519b43d1ba03799

z4781317670936_9f7844eea20b57c5360390ed87a33d19

z4781320496495_d98dfc1d6623229941d725810d9846e4

z4781317678797_dd3dd26407b7a01331946a0c35f8bbf4

z4781323672604_5fed89cb9e2dada0345d47c7691ba424

z4781317658684_cc1a480fd6f20d8a36206e3238f310bb