Hưởng ứng Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân năm 2024

        Sáng 24/3/2024, thực hiện theo kế hoạch của UBND xã Liên Hiệp về việc tổ chức Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân năm 2024, toàn thể giáo  viên cùng tất cả học sinh lớp 9 của trường THCS An Hiệp nhiệt tình tham gia hưởng ứng.

        Dưới đây là một số hình ảnh của hoạt động:

z5291075428045_cb4d5fb6ebb2d0574aa437fe6de44830

z5291075418711_beb6ef30404d5708de9df4ba87f4654d

z5291075400314_3984671ecec618607df79df85ddb2f46

z5291075425670_b1f96b3a88e140bf981c5c89830bca7d

z5291075411029_f80a730ac1ade1a6598f2c535e70dc8f

z5291075395611_c8577f50cf7e572b70f92806b15ad265